Gedigen och bred kompetens inom HR

Konsultföretaget HRM Solutions erbjuder en gedigen och bred kompetens inom HR. Vi har hjälpt små som stora organisationer, svenska och internationella, genom omfattande strukturella förändringar. Vi har arbetat med såväl förvärv och fusioner som avyttringar. HRM Solutions skräddarstyr HR lösningar och anpassar åtgärdsprogram till kundens specifika behov. Läs mer om vår vision och våra tjänster på www.hrmsolutions.se. För kontakt, ring +46 722 216 750 eller skicka ett email till info@hrmsolutions.se.

Våra tidigare uppdragsgivare inkluderar till exempel Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. HRM Solutions arbetar både med strategiska och operativa frågor. Våra medarbetare har långvarig erfarenhet i branschen.

Ulrika Wahllöf, senior konsult, har sedan 1988 innehaft en mängd HR uppdrag i ett otal olika branscher: IT, finans, turism och service. Hon har en bred generalistkompetens inom HR och har varit med och lett både rekryteringsprojekt och avyttring. Ulrika har långvarig erfarenhet av ledningsgruppsarbete och sedan 2003 har hon haft chefsbefattningar inom HR som inneburit ett globalt ansvar. Under sin tid i branschen har hon bland annat arbetat på uppdrag av TradeDoubler, NasdaqOMX, Actio, Microsoft och Svenska Turistföreningen.

Från HRM Solutions kan du hyra in en HR chef under ett expansionskede för att bygga upp en HR funktion. HRMSolutions har även utvecklat ett mentorskapsprogram som framförallt riktar sig till HR personal som på grund av befordran eller omstruktureringar möter nya typer av problem. Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra tjänster. Du når oss på telefonnummer +46 722 216 750 eller via email, info@hrmsolutions.se.

Comments are closed.