Personlig tidshantering

Av någon orsak verkar vi få mindre och mindre tid. Vi blir fler människor på denna planet och ändå får var och en mindre tid. Det skrivs böcker och utvecklas tekniker för hur vi ska planera vår tid så vi hinner med allt som ska göras. Författaren Stephen R. Covey har kategoriserat de hundratals metoder för personlig tidshantering som vuxit upp till höger och vänster. Han delar in dem i olika nivåer.
På första nivån skaffar vi en klocka och kanske ett datorprogram som påminner oss. I nästa nivå börjar vi dela upp aktiviteter i små delaktiviteter och planera in aktiviteterna i en kalender. I nästa nivå kommer att identifiera och prioritera mål och aktiviteter. Här gör man att-göra-listor och handlingsplaner. Nästa steg handlar om att vara proaktiv, roll- och målstyrd. Helt enkelt att göra vettiga och bra prioriteringar.
Sedan finns det i varje nivå en stor mängd varianter och metoder som alla på ett eller annat sätt ska effektivisera ditt liv så att tiden räcker till.
Men var tar all tid vägen? Varför måste vi hinna med så mycket? Vad är det vi måste hinna med? Våra farföräldrar höll inte på med målstyrd planering och prioriterade mål. De gick bara till jobbet och gjorde det de skulle.
Nåväl, vi vill leva våra liv på olika sätt. Men oavsett hur du vill hantera din tid så vill du nog hålla koll på den. Helt enkelt med den första nivåns basinstrument: klockan. Gå in för att  köpa en klocka på www.klockmodeller.se.

 

Comments are closed.