Produkter på avbetalningar sätter dig i skuld

Du kanske sitter på några mindre lån. Det är därför du inte känner dig orolig. Flera mindre lån kan emellertid bli ganska dyrt när de bli många. Små lån är lätta att ta, och är var för sig enkla att hantera – men de kan snabbt bli många och tillsammans mycket dyra. Då blir dessa lån dyrare än ett större lån. Du kanske tror att ett kortsiktigt lån inte är något att oroa sig för. Du kan ha fått ett lån via sms eller internet. Detta görs i nödsituationer. Du kanske även har tagit ett dyrt lån när du köpte något på avbetalning.

Oavsett storleken på lånet, måste du betala tillbaka det. När du köper något på avbetalning, sätter  du dig i skuld. Affärer kan ge dig många erbjudanden. Avbetalningarna de erbjuder kan vara utan ränta. Men du kommer att behöva betala en serviceavgift för varje sak du handlar på avbetalning. Ju fler produkter du tar på avbetalning, desto mer betalar du i serviceavgifter. När du lägger samman alla dessa avgifter, blir summan ganska stor.
För fler praktiska råd och tips på hur du hanterar lån, kan du besöka http://www.lånapengar.at

 

Comments are closed.