Variation av fasadrengöringbehov

En fasadrengöringsfirma har att överväga en fasads funktioner. Denna analys kommer att avgöra hur mycket en fasad behöver rengöras. Tänk till exempel på fasader på hus kommersiell aktivitet – som köpcenter. Här är det viktigare med mer frekvent fasadrengöring då byggnaderna måste framstå som attraktiva och fräscha för att verksamheten ska locka människor. Men de byggnader som har industri- och mindre offentlig verksamhet behöver mindre uppmärksamhet då de inte är beroende av folks fysiska besök på platsen.
I många fall kan en byggnads fasad behöva partiell rengöring – exempelvis den del som syns av allmänheten. Det kan vara den del av fasaden som syns från trottoaren. Skyskrapor på Manhattan till exempel får bara sina fasader rengjorda upp till sjätte våningen. Högre upp kan folk inte se om fasaden är rengjord eller ej. Trots detta kan det vara dyrt rengöra höga byggnader – så i vissa stadsdelar kan man nöja sig med att bara rengöra första våningen. Något som gör resterande våningar mycket smutsiga och börjar förfalla snabbare i stadens nersmutsade miljö.
En byggnad i en förorenad stad och en ute på landet har givetvis också olika stora behov av fasadrengöring. Besök fasadtvätt.org  för att lära dig mer om fasadrengöring.

Comments are closed.